Novemberløpet 2018-10-20: Innsjekk fra 0900 på Folkvang Vel møtt! Med hilsen NVMC Avd Motorsport

Resultatlister:

Antall km ca70 antatt kjøretid ca 2t pluss tidskontroller og spesialetapper. Startbekreftelse til årets Novemberløp lørdag den 14.oktober 2017 er sendt ut til alle deltakere. I år blir det ingen roadbook. Transportetappene blir merket med piler. Det vil også være oppslått kart over løpet i sekretariatet. Det vil etter omtrent halvkjørt løp bli obligatorisk tidskontroll og pause. Bensinkanner vil bli fraktet ut til dette stedet.

Folkvang finner du her: http://kart.gulesider.no/m/5E8ks Kart for Folkvang: